Развлечения

Ние ви предлагаме качествена, интегрирана, конкурентна туристическа услуга, което само по себе си представлява оползотворяване на изключителния потенциал за развитие на интегриран селски туризъм в с.Добревци.

Гостите на къщата ще имат възможност да изберат от следния набор от услуги:

–          нощувка;

–          набор от фитнес-уреди;

–          разнообразни атракционни мероприятия  – полудневни и целодневни.

В района на Добревци са налице подходящи условия за развитие на спелеотуризъм, пешеходен туризъм, ориентиране, колоездене.

Природните забележителности, намиращи се в околността на с.Добревци, предлагат интересни преживявания и забавления за любителите на пешеходния туризъм и като цяло за природолюбителите.  Гостите могат да се разходят из планината “Драгоица” със защитената си местност “Гарванче” и местността “Окапците”, известна с интересния си ландшафт, биоразнообразие и студените си извори.

За любителите- спелеотуристи би представлявало интерес посещението на някои от по– известните пещери, намиращи се в района:

– Пещерата “Съева дупка”: Неповторимият по своята красота и уникалност природен феномен се намира на около 14 км от с.Добревци. Това е една приказна подземна перла и най-голямата природна забележителност в община Ябланица. Включена е в Стоте национални туристически обекта. За по-активните любители на спелеотуризма спускането в дълбоката около 107 метра пещера „Бездънен пчелин” би било наистина едно атрактивно изживяване, защото това творение на природата заслужава да бъде видяно. Пещерата е разположена отвесно и е толкова дълбока, че с право носи своето име. Никаква вода не е намерена в нея, но ясно се виждат отвори, през които някога е текла вода, която е влачила наноси.

За не толкова добре подготвените по отношение на спелеотуризма гости ще бъде подходящо посещението на пещерата „Пещта”, намираща се на около 12 км от село Добревци. В нея е светло и подът е гладък, без разхвърляни камъни. Тя е лишена от сталактити и сталагмити, но за сметка на това достъпът до нея е твърде улеснен, което я прави едно място за интересно изживяване и запознаване с природните чудеса на околността от различни туристически групи.

Друг природен феномен, с който е известен районът и би представлявал интерес и за гостите, е карстовият извор “Глава Панега”, най-големият на Балканския полуостров. Той е разположен в землището на с. Златна Панега, на около 12 км от с.Добревци. В непосредствена близост до извора е имало населено място още преди повече от 1500 години. Излетът до това място би могъл да се допълни и обогати от преданието, че тук е имало древно селище, прочуто най-вече със своя храм, посветен на Ескулап, бога на медицината. “Нановско блато” е още един, намиращ се в близост природен феномен. Това карстово образувание е с водна площ от около 20 дка. Намира се в близост до “Бездънния пчелин” и в него любителите на въдицата могат да намерят щука, шаран и кин. За много от гостите на къщата със сигурност би представлявало интригуващо и любопитно изживяване посещението на “Ледниците” –  две пропасти, разположени в непосредствена близост една до друга. Те се намират недалеч, в западна посока от пещерата “Съева дупка”. По-голямата пропаст носи името “Голяма Ледница”, а другата“Малка ледница” и  са типични случаи на пропадания на земните пластове. С цел запознаване на гостите на къщата с разнообразните и богати природни дадености на района биха могли да бъдат организирани и множество пешеходни излети. Могат да се използват и някои от маршрутите, разработени от туристическото дружество “Драгоица” гр. Ябланица. На гостите с интерес към риболова може да се предложи и възможност да се занимават и практикуват своето хоби в язовир Добревци, намиращ се недалеч от селото.

Leave a Reply