The Villa

Обектът представлява двуетажна сграда, свободно разположена в терена, със сутерен. Сградата е проектирана според изискванията на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. В нея са обособени две зони – обслужваща и жилищна. Обслужващата зона е обособена в сутерена и частично в партера, а жилищната – на партера и етажа. На партера са разположени дневна стая, предверие и баня. Жилищната зона се състои от три жилищни помещения или ПНТ (помещения за настаняване на туристи), едно от които е разположено на партера, а останалите две – на етажа. Всяко едно от тях разполага със самостоятелен санитарен възел. Общият брой на основните легла е осем.

Дворното пространство е разделено на две зони: комуникационна и рекреационна. Първата включва пешеходния и автомобилен достъп, а втората -богато озелененото дворно пространство, съдържащо паркови елементи и детски кът. Има изградено изгрище за тенис в двора, както и плувен басейн, възможност за пълноценни отдих, спорт и рекреация в  рамките на двора на къщата за времето, в което не са планирани излети или пътувания в района, или за случаите, в които гостите са изявили желание просто да останат в къщата или в двора, наслаждавайки се на приятна от естетическа гледна точка природна среда или занимавайки се с любимия си спорт.

Leave a Reply